Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0903.200.947
Hotline: 0963.110.874
Home / Ngày tốt / Ngày tốt chuyển nhà, văn phòng tháng 9 năm 2021

Ngày tốt chuyển nhà, văn phòng tháng 9 năm 2021

Ngày tốt chuyển nhà, văn phòng tháng 9 năm 2021

Ngày tốt tháng 9 năm 2021 theo tuổi 12 con giáp

Đây là danh sách các ngày đẹp, ngày tốt tháng 9 năm 2021 cho tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Đây là danh sách ngày cát lộc để thực hiện các công việc quan trọng: động thổ làm nhà, khai trương buôn bán, nhập trạch vào nhà mới, mua bán xe cộ… trong tháng 9/2021 hợp 12 con giáp.

Ngày tốt tháng 9 năm 2021 tuổi Tý

Đây là ngày tốt nhất trong tháng 9 năm 2021 hợp với tuổi Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý khi thực hiện các công việc quan trọng nhất trong đời.

Ngày tốt tháng 9/2021 người tuổi Tý
Dương Âm lịch Giờ tốt
1/9 25/7 – Nhâm Tý Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
2/9 26/7 – Quý Sửu Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
25/9 19/8 – Bính Tý Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Ngày đẹp tháng 9 năm 2021 tuổi Sửu

Dưới đây sẽ là danh sách các ngày đẹp nhất, hợp nhất với gia chủ tuổi Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu khi thực hiện các công việc trong tháng 9 năm 2021.

Ngày tốt tháng 9/2021 người tuổi Sửu
Dương Âm lịch Giờ tốt
1/9 25/7 – Nhâm Tý Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
2/9 26/7 – Quý Sửu Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
6/9 30/7 – Đinh Tỵ Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
10/9 4/8 – Tân Dậu Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
15/9 9/8 – Bính Dần Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
22/9 16/8 – Quý Dậu Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
25/9 19/8 – Bính Tý Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Danh sách ngày tốt tốt tháng 9/2021 tuổi Dần

Danh sách các ngày tốt ngày đẹp hợp với gia chủ tuổi Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần trong tháng 9/2021 để thực hiện công việc quan trọng được tốt nhất.

Ngày tốt tháng 9/2021 người tuổi Dần
Dương Âm lịch Giờ tốt
7/9 1/8 – Mậu Ngọ Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
10/9 4/8 – Tân Dậu Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
15/9 9/8 – Bính Dần Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
22/9 16/8 – Quý Dậu Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
27/9 21/8 – Mậu Dần Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Ngày giờ hoàng đạo tháng 9 năm 2021 tuổi Mão

Đây là danh sách ngày đẹp và hợp tuổi nhất với các tuổi Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão trong tháng 9/2021.

Ngày tốt tháng 9/2021 người tuổi Mão
Dương Âm lịch Giờ tốt
8/9 2/8 – Kỷ Mùi Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
15/9 9/8 – Bính Dần Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
16/9 10/8 – Đinh Mão Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
27/9 21/8 – Mậu Dần Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Xem ngày tốt tháng 9 năm 2021 tuổi Thìn

Tuổi Canh Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn nên chọn những ngày đẹp trong tháng 9/2021 dưới đây để thực hiện các việc được thuận lợi.

Ngày tốt tháng 9/2021 người tuổi Thìn
Dương Âm lịch Giờ tốt
1/9 25/7 – Nhâm Tý Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
10/9 4/8 – Tân Dậu Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
22/9 16/8 – Quý Dậu Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
25/9 19/8 – Bính Tý Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Các ngày tốt tháng 9 năm 2021 tuổi Tỵ

Dưới đây là bảng danh sách ngày tốt nhất hợp với tuổi Tân Tỵ, Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ trong tháng 9 năm 2021 để thực hiện các công việc được thuận lợi.

Ngày tốt tháng 9/2021 người tuổi Tỵ
Dương Âm lịch Giờ tốt
2/9 26/7 – Quý Sửu Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
6/9 30/7 – Đinh Tỵ Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
10/9 4/8 – Tân Dậu Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
22/9 16/8 – Quý Dậu Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
25/9 19/8 – Bính Tý Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Ngày tốt nhất tháng 9/2021 tuổi Ngọ

Các ngày đẹp dưới đây chúng tôi cho là tốt nhất trong tháng 9/2021 để người tuổi Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ và Mậu Ngọ tiến hành mọi công việc được an lành.

Ngày tốt tháng 9/2021 người tuổi Ngọ
Dương Âm lịch Giờ tốt
8/9 2/8 – Kỷ Mùi Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
15/9 9/8 – Bính Dần Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
27/9 21/8 – Mậu Dần Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Ngày đẹp nhất tháng 9/2021 tuổi Mùi

Tuổi Tân Mùi, Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi cần lấy các ngày hoàng đạo trong tháng 9/2021 dưới đây để thực hiện mọi việc được tốt lành.

Ngày tốt tháng 9/2021 người tuổi Mùi
Dương Âm lịch Giờ tốt
7/9 1/8 – Mậu Ngọ Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
8/9 2/8 – Kỷ Mùi Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
15/9 9/8 – Bính Dần Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
16/9 10/8 – Đinh Mão Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Ngày tốt ngày đẹp tháng 9 năm 2021 tuổi Thân

Đây là danh sách các ngày đẹp hợp với tuổi Canh Thân, Nhâm Thân, Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân trong tháng 9/2021 để thực hiện mọi việc được bình an, may mắn thuận lợi.

Ngày tốt tháng 9/2021 người tuổi Thân
Dương Âm lịch Giờ tốt
1/9 25/7 – Nhâm Tý Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
10/9 4/8 – Tân Dậu Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
22/9 16/8 – Quý Dậu Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
25/9 19/8 – Bính Tý Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Các ngày đẹp tháng 9 năm 2021 tuổi Dậu

Người tuổi Tân Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu nên chọn các ngày đẹp trong tháng 9/2021 dưới đây để thực hiện các công việc quan trọng của đời người.

Ngày tốt tháng 9/2021 người tuổi Dậu
Dương Âm lịch Giờ tốt
2/9 26/7 – Quý Sửu Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
6/9 30/7 – Đinh Tỵ Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
15/9 9/8 – Bính Dần Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
27/9 21/8 – Mậu Dần Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Ngày đẹp trong tháng 9/2021 tuổi Tuất

Dưới đây là tất các các ngày tốt nhất trong tháng 9 năm 2021 hợp với tuổi Canh Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất.

Ngày tốt tháng 9/2021 người tuổi Tuất
Dương Âm lịch Giờ tốt
7/9 1/8 – Mậu Ngọ Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
15/9 9/8 – Bính Dần Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
16/9 10/8 – Đinh Mão Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
27/9 21/8 – Mậu Dần Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Xem danh sách ngày tốt tháng 9 năm 2021 tuổi Hợi

Tuổi Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi nên chọn các ngày tốt dưới đây trong tháng 9 năm 2021 để tiến hành các công việc quan trọng.

Ngày tốt tháng 9/2021 người tuổi Hợi
Dương Âm lịch Giờ tốt
8/9 2/8 – Kỷ Mùi Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)
15/9 9/8 – Bính Dần Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
16/9 10/8 – Đinh Mão Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)
25/9 19/8 – Bính Tý Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
27/9 21/8 – Mậu Dần Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Ngày tốt tháng 9 năm 2021 là các ngày nên thực hiện các công việc quan trọng trong cuộc đời như: cưới hỏi, làm nhà, động thổ, khai trương, nhập trạch, mua xe, ký hợp đồng… Trường hợp bất đắc dĩ phải chọn các ngày khác trong danh sách trên thì gia chủ cần chọn ngày hoàng đạo và giờ tốt để thực hiện công việc được suôn sẻ hơn.

Trên đây là toàn bộ thông tin về ngày tốt, ngày hoàng đạo trong tháng 9 năm 2021 do các chuyên gia phong thủy hàng đầu tổng hợp. Hoàng Minh hy vọng phần nào giúp được Quý khách hàng tham khảo ngày tốt để quý khách chuyển nhà trọn góichuyển văn phòng trọn gói, làm lễ nhập trạch vào nhà mới phù hợp với tuổi hoặc tìm ngày đẹp để làm một số công việc khác.

About Hoàng Minh

Bạn có thích

Ngày tốt nhập trạch tháng 7 năm 2021

Ngày tốt nhập trạch tháng 7 năm 2021 Chon ngày nhập trạch là công việc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *