Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0903.200.947
Hotline: 0963.110.874
Home / Dịch vụ (Moving Service) / 하노이 포장이사 전문업체

하노이 포장이사 전문업체

하노이 포장이사 전문업체

안녕하세요,

하노이 포장이사 전문업체 입니다.

바쁜 현대인에게 직접 포장 이사를하는 일은시 간과 노동이 많이 드는 큰 스트레스 일 수 있 습니 다.

하노이 이삿짐이 맡기면 누락이나 데미지없이 고객 한분 ~ 한분의 이삿짐을 종류별로 완벽하게 포장하여 안전하게 운반 해드립니다. 

1. 가정 이사

포장이사: 살림 포장, 가구 포장 및 종류별 구분 포장

– 일반 이사

– 이사 후 가구 배치

– 간단한 가구 분해 및 조립

– Un-Pack 및 정리 (요금별도)

2. 사무실 이전; 공장/창고/상점 이사

사무실, 공장/창고, 상점이사 같은 큰 이사는 숙련된 일꾼과 많은 차량을 보유한 하노이 이삿짐에서 정확한 견적 후 깔끔하게 운반해 드립니다.

3. 용달 이사; 전국 장거리 이사; 전국 배송

4. 입주 전 청소 서비스 & 드라이 클리닝 가구

5. 해충 방제 서비스

포장이사 문의는 아래 번호로 연락주시면 자세한 안내가 가능하니

꼭 연락주세요

*문의전화 : 0915.825.589; 0903.200.947; 0963.11.0874

*Zalo: 0915825589; 0903200947

*Kakao talk: nancyngan

감사합니다.

About Hoàng Minh

Bạn có thích

Top Dịch vụ Chuyển Nhà Trọn Gói Hà Nội 

Top Dịch vụ Chuyển Nhà Trọn Gói Hà Nội Bạn luôn bận rộn với công …